Privacybeleid

Wie zijn we

Stichting Leen versus Lyme, gevestigd te Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Onze website is www.leenversuslyme.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Leen versus Lyme verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We gebruiken geen Social Media plugins en ook geen geautomatiseerde besluitvorming. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, de adresgegevens en uw emailadres.

Stichting Leen versus Lyme verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens zijn nodig voor het afhandelen van uw betaling. De stichting gebruikt de persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, in het geval dat dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Deze gegevens zijn ook nodig om goederen bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Leen versus Lyme bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Leen versus Lyme verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Leen versus Lyme gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leenversuslyme.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Leen versus Lyme neemt de bescherming van uw gegevens serieus. De stichting neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het privacybeleid is opgemaakt maart 2022 door Stichting Leen versus Lyme.