De ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is een multi-systeemziekte, een complexe ziekte met een onvoorspelbaar verloop en met vele uitingsvormen. Op veel punten ontbreekt het nog aan betrouwbare wetenschappelijke informatie. De ziekte van Lyme of Lymeborreliose is een infectie veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. Er zijn dikwijls ook co-infecties, dit zijn andere tekenbeetinfecties. De Borrelia bacterie is een spirocheet, dat betekent dat de bacterie de vorm van een ‘kurketrekker’ heeft. De ziekte wordt meestal opgelopen door een tekenbeet en begint vaak, maar lang niet altijd, met een rode huiduitslag rond de beet en griepachtige verschijnselen.

De diagnose

Tegen teken vanwege de ziekte van Lyme
Tegen teken

De diagnose van de ziekte van Lyme is een ‘klinische diagnose’. Dat wil zeggen dat de diagnose op basis van een combinatie van de ziekteverschijnselen wordt gesteld, zoals het verhaal van de patiënt, de testen en ander aanvullend onderzoek. De testen in Nederland zijn beperkt betrouwbaar. Testuitslagen alleen kunnen dus niet gebruikt worden om de ziekte met zekerheid vast te stellen of uit te sluiten.

De verschijnselen

Het ziektebeeld is zeer divers en lijkt soms op migraine, epilepsie, MS, chronisch vermoeidheids syndroom, reuma enzomeer. De ziekte van Lyme heet ook wel de ‘Great Imitator’, omdat er zo veel verschillende ziektebeelden zijn.
Dit maakt het voor artsen soms moeilijk andere ziekten uit te sluiten en de diagnose Lymeborreliose met voldoende zekerheid te stellen.

De behandeling

De ziekte van Lyme is een complexe multi-systeemziekte die onbehandeld of onvoldoende behandeld kan leiden tot ernstige schade en chronische invaliditeit. Na een infectie met Borrelia burgdorferi geldt dat hoe eerder de behandeling gestart wordt, hoe groter de kans is dat de infectie succesvol kan worden bestreden. Over de behandeling van de ziekte van Lyme is veel discussie ten aanzien van betrouwbare wetenschappelijke informatie. Veel patiënten zijn daarom genoodzaakt om buitenlandse artsen of alternatieve artsen te kiezen voor een passende behandeling.

Meer informatie vindt u bij: