De ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is een multi-systeemziekte. Dat betekent een complexe ziekte met een onvoorspelbaar verloop en met vele uitingsvormen. De ziekte van Lyme of Lymeborreliose is een infectie veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. Er zijn dikwijls ook co-infecties, dit zijn andere tekenbeetinfecties. De Borrelia bacterie heeft de vorm van een ‘kurketrekker’ , het is dus een spirocheet . De ziekte wordt meestal opgelopen door een tekenbeet en begint vaak, maar lang niet altijd (!), met een rode huiduitslag rond de beet en griepachtige verschijnselen.
Op veel punten ontbreekt het aan betrouwbare wetenschappelijke informatie.

De diagnose

Tegen teken vanwege de ziekte van Lyme
Tegen teken

De diagnose van de ziekte van Lyme is een ‘klinische diagnose’. De diagnose wordt op basis van een combinatie van de ziekteverschijnselen wordt gesteld, zoals het verhaal van de patiënt, de testen en ander aanvullend onderzoek. De testen in Nederland zijn beperkt betrouwbaar. Het is dan ook nog steeds niet mogelijk om de ziekte met zekerheid vast te stellen aan de hand van deze test.

De verschijnselen

Het ziektebeeld is zeer divers en lijkt soms op migraine, epilepsie, MS, chronisch vermoeidheids syndroom, reuma of andere aandoeningen. De ziekte van Lyme heet ook wel de ‘Great Imitator’, omdat er zo veel verschillende ziektebeelden zijn. Dit maakt het voor artsen soms moeilijk andere ziekten uit te sluiten en de diagnose Lymeborreliose met voldoende zekerheid te stellen.

De behandeling

De ziekte van Lyme is een complexe multi-systeemziekte die onbehandeld of onvoldoende behandeld kan leiden tot ernstige schade en chronische invaliditeit. Na een infectie met Borrelia burgdorferi geldt dat hoe eerder de behandeling gestart is, hoe groter de kans is dat de infectie succesvol kan worden bestreden. Er is veel discussie over de behandeling van de ziekte van Lyme ten aanzien van betrouwbare wetenschappelijke informatie. Veel patiënten zijn daarom genoodzaakt om buitenlandse artsen of alternatieve artsen te kiezen voor een passende behandeling.

Meer informatie vindt u bij: